Seni Gaya al Quran


Disediakan Untuk : 
Abd Aziz Bin Harjin
Pensyarah Pendidikan Islam

Disediakan Oleh : 
Nurul Jannah Binti Ahmad

1. 0:ABSTRAK

Kita memerlukan gaya kepimpinan berjaya yang mampu memimpin kerja, merealisasikan matlamat dan membina generasi. Bagi memastikan islam yang penah disanjung, kembali pada realiti sebenar.

Gaya hidup islam kembali memenuhi ruang waktu bagi menggerakkan generasi para sahabat Nabi Muhammad, menjadi pemimpin-pemimpin dunia yang berjuang bagi memastikan tidak berlakunya fitnah. Agama itu hanya milik Allah semata-mata.

Kemampuan memberi kesan dan pengaruh sebenarnya adalah unsur utama kepemimpinan Islam. Ini kerana, kepemimpinan perlu kekuatan yang berkesan dan berpengaruh. Kekuatan yang memberi kesan dan pengaruh adalah terletak dalam perasaan dan dalam hati yang nurani.

Apabila pemimpin dipercayai oleh ahli kumpulannya, manfaat boleh dicapai. Pemimpin akan dihormati dan dicintai oleh semua orang. Ini membolehkan dia dapat mewujudkan disiplin, menanam sifat pengorbanan dalam sesebuah anggota kumpulan.

Seorang pemimpin boleh menggerakkan 400 0rang Islam bagi mati shahid kerana dia berpendirian dan menjadi teladan kepada anggota kumpulannya.

Dalam kepemimpinan islam juga haruslah mempunyai orang yang berdisiplin mengikut kata-kata Imam Bukhari dan muslim Ali bin Abi talib, beliau berkata Rasulullah menunjuk salah seorang daripada orang Ansar bagi memimpin sariyah. Beliau mengutus dan memerintah pasukan tentera supaya taat dan patuh kepada orang itu.

Berdisiplin tidak bererti membunuh atau mencairkan peribadi. Disiplin adalah intipati bagi pekerjaan. Taat yang dituntut bukanlah taat yang negatif dan pasif. Tetapi taat itu perlu ada proses mengaktifkan fikiran yang sesuai dengan ajaran syariat.

Disiplin juga bermaksud pimpinan tidak memandang rendah idea-idea dan pendapat-pendapat para pengikutnya. Marah menjadi reda dan jiwa menjadi tenang ketika memberi pendapat dengan jelas berkata “kami berlari kepada rasulullah kerana menghindari api”. Akhirnya api pun padam.

Pemimpin yang mengguna kuasa bagi memaksa pengikut supaya meneladaninya atau menghebohkan cerita-cerita tentang kejayaan dirinya dalam setiap penemuan atau merasa kagum dengan sikapnya, mereka adalah orang yang berkhayal. Ini kerana, apa yang dilakukan dianggap sebagai menghina anggota.

3
2. 0:PENGHARGAAN

Bismillahirrahmanir rahim, Segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam. Selawat dan salam keatas Rasulullah, pemimpin dan contoh teladan.

Saya Nurul Jannah Bt Ahmad memanjat kesyukuran keatas Ilahi kerana dengan limpah kurnianya saya diberi kesihatan yang baik sepanjang tempoh pemprosesan untuk menyiapkan kerja kursus yang telah ditugaskan kepada saya.
Pertama sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih serta setinggi-tinggi penghargaan yang tidak terhingga kepada pensyarah CTU 151 saya iaitu Ustaz Abdul Aziz Bin Harjin kerana member tunjuk ajar dan bimbingan yang baik semasa tempoh pemprosesan untuk menyiapkan kerja kursus yang telah ditugaskan ini kepadasaya.

Kedua, tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada kedua ibubapa yang saya sayangi iaitu Ahmad bin Yunus dan Saadiah Bt CheDaud yang telah banyak member dorongan dan sokongan dalam bentuk rohani, jasmani serta menghulurkan bantuan kewangan yang mencukupi untuk menyiapkan kerja kursus ini.

Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada rakan-rakan yang sudi meluangkan masa untuk member bantuan dan sokongan moral dalam tempoh pemprosesan untuk menyiapkan kerja kursus CTU 151 ini.

Sekali lagi, saya ingin mengambil kesempatan yang ada ini untuk mengucapkan terimakasih kepada semua yang terlibat dalam menyiapkan tugasan kerja kursus CTU 151 yang diberi ini.

3. 0:GAYA KEPIMPINAN DALAM ISLAM

Gaya kepemimpinan dalam islam ia bertentangan dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang dicipta bagi berkomunikasi sesama mereka. Bagi mengatur hubungan antara manusia perlu ada pemimpin yang memikultanggungjawab, membimbing dan memandu pekerjaan itu supaya mencapai sasarannya.

Hakikat pengutusan para rasul kepada umat manusia adalah bagi memimpin seluruh umat, dan membebaskan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Setiap umat yang wujud di muka bumi, pasti Allah mengutus rasul untuk umat itu bagi memperbetulkan akidahnya meluruskan kembali akidah individu yang terpesong daripada landasan yang sebenar.

Makna sebenar gaya kepimpinan dalam islam adalah merealisasikan khalifah di muka bumi dengan mewujudkan kebaikan dan proses membaik pulih. Allah berkata

, Demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang merekaselisihkan, lalu mereka tidak merasa berat hati pada keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerimanya sepenuh hati.

 (surah an-Nisak, ayat 65)


Antara jenis kepemimpinan yang khusus adalah kepimpinan bersifat mendidik. Kejayaan mendidik generasi berkait rapat dengan penyediaan cara memimpin bersifat mendidik yang betul. Krisis yang melanda umat islam saat ini adalah kerana tidak mendapat seorang pendidik yang diteladani atau pemimpin yang berjiwa pendidik.

Imam Ghazali dalam kata-katanya “Ahli ibadat memerlukan guru pembimbing bagi mengeluark anak akhlak buruk itu dengan akhlak yang baik. ahli ibadat juga perlukan seorang guru bagi mendidik dan membimbingnya menuju jalan Allah”.


4. 0 : GAYA MEMIMPIN YANG BERPENGARUH

Ramai orang menganggap kepemimpinan bermaksud wibawa, kekuasaan, dominasi atau kekuatan. Seorang lelaki datang menemui R                asulullah dalam keadaan yang gementar, Rasulullah berkata padanya,

Tenangkan dirimu! Kerana saya bukan raja, saya hanyalah anak kepada perempuan yang biasa makan daging dendeng (dagingkering)”.
( Al-Bidayahwa an-nihayah(6))

Sebahagian orang berpendapat, kepemimpinan adalah jawatan atau kedudukan. Bagi memimpin, seseorang itu sentiasa memiliki jiwa yang berubah-ubah dan berlainan dengan sifat aslinya.

Kepemimpinan berkesan dan berpengaruh (al-Qiyadah al-Mu assirah) adalah gaya kepemimpinan yang dipraktik oleh pemimpin dengan perbuatannya. Kesan dan pengaruh nya bukan melalui pidato atau teriakan.

Gaya kepimpinan berkesan dan berpengaruh mengingatkan kita kepada Khalifah Usman bin Affan. Sifat malu Usman menyebabkan dirinya kurang berbicara. Oleh kerana itu, dalam khutbah pertamanya selepas menerima tampuk kepimpinan, beliau menyatakan, “kamu semua lebih memerlukanpemimpin yang adil daripada pemimpinan yang banyak berbicara “.
(Buku al-Askary)

Fungsi kepimpinan dapat diringkaskan supaya dapat membentuk dan membantu mencapai sasaran kumpulan dan juga sentiasa menggerakkan anggota kumpulan dan menjaga kekuatan dan kesetiaan dalam anggota kumpulan.

PROSES PEMILIHAN PEMIMPIN

Mengetahui Kualiti Pemimpin

Mencari peribadi-peribadi pemimpin adalah tugas penting yang sulit. Tetapi dengan pengamatan teliti, terbukti ada perbezaan yang jelas antara mereka yang layak memimpin dan mereka yang tidak layak.

Senarai ini tertumpu kepada lima perkara. Pertama peratusan memberi arahan. Kedua, teknik memberi arahan. Ketiga, sasaran dan tujuan arahan. Keempat, teknik pemimpin merealisasikan aktiviti pengarahan. Kelima, perilaku pemimpin pada anggota kumpulan.
                                                                                                                             
Kadangkala, hal ini menjadi lebih sulit. Ketika terdapat beberapa pemimpin yang kesemuanya layak, tetapi hanya perlu memilih sebahagian daripada mereka.

Inilah yang dihadapi Khalifah Umar al-Khattab ketika beliau berbincang tentang panglima yang bakal dilantik bagi memimpin tentera pada Perang Nahawan. ketika itu terdapat ramai panglima besar seperti Abu Ubaidah bin Jarah, Amru bin Ash, Khalid bin Walid, Zubir bin Awwan dan lainnya. Ketika Umar sedang berfikir, sampai surat daripada Nukman bin Muqrin, Gabenor Kaskar.

Dalam surat itu, Nukman berkata “perumpamaanku dengan orang Kaskar adalah seperti pemuda yang disampingnya ada wanita pelacur yang berhias dan memakai wangian. Aku bersumpah padamu kerana Allah supaya engkau melucutkanku daripada jawatan Gabenor Kaskar dan mengutuskanku ke dalam salah satu pasukan tentera Islam.

Selepas membaca surat itu, Umar seakan menemui sesuatu yang dicari-cari olehnya. Beliau ditemukan dengan pilihan yang tepat. Sebelum pertempuran, Nukman berdoa, “Ya Allah, aku memohon pada-Mu agar menghias pandanganku pada hari itu dengan kemenangan.
Kemenangan yang meagungkan Islam dan menghina orang kafir. Sesudah itu, ambillah nyawaku menghadap-Mu dalam keadaan syahid. ” Kemudian Nukman menoleh ke arah tenteranya dan berkata, “katakan, ‘perkenankanlah, ’ semoga Allah merahmati kalian. Lalu

tenteranya mengaminkan doanya sambil menangis.
Akhirnya, Nukman mati dalam shahid (Tarikh at-Tobari[4])

5. 0:PEMIMPIN YANG BERKESAN DAN BERPENGARUH

5. 1:Ciri-ciri pemimpin yang berpengaruh

Bagi menjadikan pemimpin lebih berkesan, pemimpim perlu ada didikan. Pemimpin yang berjiwa pendidik adalah orang yang memahami tujuan, matlamat dan tahap-tahap didikan. Terdapat tiga tahap didikan :

1.       Pembinaan
Pemimpin yang berjiwa pendidik perlu memerhati keadaan manusia. Unsur didikan utama perlu didahulukan dalam proses pembinaan adalah pendidikan rohani. Kemudian baru lah unsur-unsur yang lain seperti olahraga, pemikiran, intelektual, politik, dan seterusnya.

Proses pembinaan menjadi tanggungjawab sistem rancangan pendidikan. Pemimpin adalah orang yang berperanan dalam pelaksanaan dan pembentukan. Kejayaan proses ini ada pada pembinaan peribadi manusia yang dinamik.

2.       Bebas
Bebas bermaksud setiap orang ada jati dirinya yang sebenar. Proses didikan boleh mengembangkan peribadi yang unik dan bebas. Tanggungjawab pada proses ini adalah berpasangan. Iaitu antara sistem rancangan pendidikan dan individu yang melaksanakan. peranan individu hampir seimbang dengan tanggungjawabpemimpin yang mendidik.

Kejayaan proses kebebasan bergantung pada usaha mengembangkan keistimewaan dan kelebihan individu secara berterusan. Ia dilakukan oleh individu pelaksana.

3.       Berterusan
Tujuan penting dalam proses ini adalah menjadikan individu bersikap teguh dalam peribadi dan kumpulannya.
 Bagi memastikan setiap individu turut menyumbang dalam memajukan kumpulan. Sejarah dan budaya adalah dua unsur berbeza bagi mencapai tujuan dan matlamat kumpulan.

“orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siag (di sempadan negerimu) dan bertaqwalah pada Allah supaya kamu beruntung”.
 (surah Ali Imran, ayat200)


Sabar itu ada dalam jiwa. Menguatkan sifat sabar apabila berhadapan dengan musuh. Sentiasa bersikap teguh menjadi tanggungjawab individu pelaksana.
Jangan sampai individu menyalahkan kepimpinan. Ia boleh menjerumuskan manusia pada sikap buruk sangka dan serta dorongannya lari daripada peperangan.

5. 2:PENGAJAR

Tujuan-tujuan pengajaran adalah untuk memberi pemimpin yang berkesan dan pengaruh mampu untuk membangkitkan kemampuan anggota kumpulan, menajamkan tekad mereka dan memotivasi mereka bagi berinovasi.

Memanfaatkan seluruh kemampuan mereka bagi menyumbang kerana dapat merasakan merea selalu diperhatikan dan dimotivasi oleh pemimpin mereka.

Demi mewujudkan tujuan ini, pemimpin yang berjiwa mendidik iaitu cinta pada pekerjaan perkara ini boleh diwujudkan dengan cara membangkitkan potensi bekerja.

Peribadi Rasulullah adalah contoh terbaik bagi kita semua dalam menggunakan teknik pengajaran seperti ini. Beliau tidak memberi arahan kecuali selepas memberi motivasi seperti dalam hadis berikut :
                    
Adakah orang yang memberitahu padaku berita tentang kaum itu (musuh) pada hari kiamat Allah jadikan ia bersamaku?”

(Direkodkan oleh muslim)Rasa tanggungjawab selepas semua kerja selesai dan tugas terlaksana serta kewajipan yang tertunai. semua ia bergantung pada pengikut.
Cara penyampaian bertanggungjawab menunjukkan kepercayaannya pada diri pelaksana tugas dan percaya pada kemampuan dan kebolehannya. Orang yang diberi tugas merasakan kumpulannya mengharapkemampuan dan daya kreatifnya.

5. 3:SIFAT-SIFAT PEMIMPIN YANG EFEKTIF

6. 0:MELAHIRKAN PEMIMPIN YANG BERKESAN DAN BERPENGARUH

Teknik memberi perintah, perintah tidak meninggalkan kesan dan pengaruh. Pemimpin yang berjaya adalah pemimpin yang mampu mewujudkan perintah yang terlaksana.

Sebelum memberi perintah
Pemimpin perlu berbincang sebelum memberi perintah. imam ahmad melaporkan daripada Anas, beliau berkata, rasulullah bermesyuarat bersama para sahabat tentang tawanan perang badar.

Sifat perintah
Perintah yang dikeluarkan perlu jelas. Perintah yang jelas adalah, kemahuan kita melaksanakan perkara itu sehingga melahirkan kepercayaan dan efesiensi dalam pelaksanaan tugas.

Perintah yang jelas adalah perintah yang ada satu maksud.
Perintah yang ada dua maksud berbeza boleh membuat anggota dalam keraguan yang boleh menyebabkan kegagalan. perintah yang jelas adalah perintah yang bebas dari perdebaran selepas ia di keluarkan. perdebatan selepas perintah dikeluarkan boleh menimbulkan rasa cemas dan perasaan was-was.

6. 1:Teknik mempengaruhi dalam mengawasi pekerjaan
Ramai pemimpin yang memberi perintah, lantas menunggu hasil pelaksanaan tugas, sambil yakin tugas mereka hanya memberi perintah. Pemimpin yang berjaya mampu menguasai dengan penguasan yang boleh memotivasikan kerja, menyedarkan kelalaian dan mengangkat semangat orang yang bekerja dengan tenang, ikhlas dan tidak ego.

7. 0:KESIMPULAN


Dalam sebuah kumpulan haruslah mempunyai seoraang ketua yang dapat memimpin pelajar-pelajarnya supaya dapat memimpin sebuah kumpulan dengan sempurna tanpa mempunyai sifat pilih kasih. Disamping ini juga, pemimpin juga haruslah mempunyai sikap kesetiaan dan mengelakkan diri daripada bermusuh dengan orang lain.

Pemimpin juga mestilah, yakin dengan sesuatu tugas yang diberikan kepadanya. Supaya orang lagi berkeyakinan bahawa beliau adalah seorang pemimpin yang bagus. pemimpin juga mestilah bersifat tenang dan mampu menahan diri daripada marah dan sebagai nya dan juga rasa tanggungjawab pada kepimpinannya. .


------------------------------------------------------
Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau 
PERLIS
MALAYSIA

013-4006206
04-9882701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my

http://abdazizharjin.blogspot.com