Riwayat Abu Bakar al Siddiq

NAMA:
SITI NOORBALKIS BT HARIF FAZILAH

NO MATRIK:
2011563449

KUMPULAN:
BMD2Cc

NAMA PENSYARAH:
USTAZ ABD AZIZ BIN HAJIRIN

EMAIL:CITY¬_BALKIS93@YAHOO. COM
NO TEL:0165039123

SEJARAH KEDAULATAN KHALIFAH ABU BAKAR AL-SHIDDIQ
Khulafar-rasyidin itu bermakna PENGGANTI-PENGANTI YANG CENDEKIAWAN, terdiri daripada atas empat tokoh sepeninggal Nabi Muhammad iaitu:
1)Khalif Abu Bakar Al Shiddiq
2)khalif umar ibn khattab
3)khalif utshman ibn affan
4)khalif ali ibn abithalib
Pangilan rasmi bagi pejabat Kekuasaan Tertinggi dalam dunia isalam itu ialah AMIRUL –MUKMININ. Pada folio saya kali ini ingin menceritakan tentang sejarah Saidina ABU BAKAR. Sejarah ini saya ambil dan saya kaji dari sebuah buku yan bertajuk sejarah daulat khulafuar rasyidin. Di sini saya telah mengkaji bagaimana kehidupan saidina abu bakar sebelum beliau dilanti menjadi khalifah. Saya juga telah mengkaji bagaimana beliau mengenal Nabi muhamad. Peristiwa di atas itu, seperti diungkapakan dalam bentuk bukti itu akan memperlihatakan kenyataan yang hidup semasa daulat Khulafuar Rasyidin. Banyak sekali anekdot-anekdot di dalam kehidupan Saidina Abu Bakar di dalam sejarah kehidupan peribadai masing-masing. Tetapi semuanya itu berada di luar bidang, buku ini yang lebih menitik beratkan suratan pada sejarah Daulat.
1)PEMULIHAN KESATUAN DI MADINAH
  Kemangkatan nabi Besar Muhammadv
Nabi menderita sakit sejak penghujung bulan Safar, bermula pada rumah Ummul-Mukminin Maimunah dan kemudian atas izin isteri-isteri beliau yang lainnya, lalu pindah ke rumah beliau yang lainnya, lalu dipindahkan ke rumah Aisyah Binti Abu bakar, selama sakit itu tetap beliau mengiktiarkan diri untuk melaksanakan iman solat di Masjid Nabawi. Pada saat terakhir sekali, yakni subuh hari isnin itu, barulah iman solat iti diwakilkannya kepada Abu Bakar Al-SHIDDIQ. Madinah berada dalam suasana berkabung dengan kemangkatan Nabi Besar Muhammad. Menjelang beliau jatuh sakit, itu agama islam telah tersebar di seluruh semenanjung Arabia. Seluruh kabilah arabtelah menyatakan tunduk kepada kekuasaan pusat di Madinah. Begitupun, kerajaan-kerajaan setempat yang berada pada belahan selatan Arabia

  AL ANSHAR DAN AL MUHAJIRINv
AL Anshar itu bermakna:para Penolong. AL Muhajirin ini bermakna para pengungsi. Dimaksudkan dengan kelompok al muhaijirin itu ialah para Mukmin dari sukubesar Kurais di kota Mekah. bahagian besar suku di Yasrib itu telah memeluk agama islam pada satu tahun menjelang Hijrah, sewaktu berlangsung perjanjian AL-Aqabah di Mina. Dewasa itu tengah berlangsung musim Keramaian Tahunan Al Ukkaz yang terpandang suci oleh segenap kabilah-kabilah arab.

  Kedatangan abubakar AL-SIDDIQv
Kalangan al-mujahirin yang berkerumun-kerumun sekitar rumah Aisyah dan sekitar Masjid Nabawi itu cepat beroleh berita tentang persidangan kalangan AL-Anshar itu. Semuanya ingin dating berbondong-bondong ke tempat persidangan itu, tetapi dicegah oleh Abu Bakar AL-Siddiq.

Setelah berunding maka kalangan AL-Muhaijirin itu Cuma mengirim tiga tokoh bagi menghadiri persidangan itu iaitu:ABU BAKAR AL SIDDIQ, UMAR IBN KHATTAB dan ABU UBAIDAH IBN JARRAH. Hal ini diputuskan guna menghindarkan sesuatu kemungkinan.

Ketika tokoh itu, masih sempat mendengar bagian terakhir dari pidato Saad Ibn Ubadah. Konon Umar ibn Khattab tidak mampu menahan diri saat itu dan iigin maju kehadapan bagi menangkis pidato tersebut tetapi dapat ditegah oleh ABU BAKAR AL-SHIDDIQ.

ABU BAKAR AL-SHIDDIQ, tokoh tua yang disegani segala pihak itu, maju kehadapan dengan sikap yang tenang. Tokoh tua itu, dikenali dan dihormati dengan panggilan TSANIU-ITSNAIN yakni tokoh kedua pada persembunyian di dalam GUA AL-TSUR, , menurut panggilan yang diberikan ALLAH. Dengan sikapnya yang tenang itu. iapun berikhtiar menenangkan suasana.

Setelah mengucapkan puji-pujian terhadap Allah dan terhadap rasulnya maka ia pun memberikan penjelasan nya. Iapun mengemukakan jasa-jas besar yang telah disumbangkan kalangan Al-Anshar selama ini, baikpun terhadap kalangan AL-muhajirin sendiri maupun bagi perkembangan agama islam, dan kemudiannya menjelaskan kedudukan Rasul ALLAHdi dalam hubungannya TARIKH-AL –THABARI berbunyi
“allah telah enganugerahkan kepadaal mujahirin itu sebagai pihak yang paling pertama memebenarkan, beriman kepadanya dengan menderita bersamanyaikul segala macam azab siksanya, sewaktu kalian masih menatangkan dan memusuhinya. Sekalipun begitutidak kecutlah walaupun jumlah masih sedikit. ”
“mereka itulah pihak yang pertama-tama menyembah allah kembali di muka bumi, beriman dengan Allah dan dengan Rasulnya. Mereka itulah keluarganya dan lebih berhak dengan pemimpin sepeninggalanya, Tiada sesiapaon dapat membantah hal itu, kecuali pihak yang sengaja melupakan kenyataan tersebut.
Ketenangan sikap dan ketenangan bicara dari tokoh tua itu, yang dipanggil Tsaniu_itsnaian pada gua althur itu, taiada sedikit kesan dan pengarauhnya bagi hadirin. Tetapi, tidaklah semuaya mampu membebabkan dirinya dari kepala panas. Pihak yang betul-betul kena pengaruh oleh pidato tokoh tua itu adalah suku besar auss. Aakan tetapi beberapa tokoh terkemuka di dalam lingkungan sukubesar Khazraj masih memperdengarkan sanggahannya. 

2)MENGHADAPIIMPERIUM PARSI 
  Imperium parsiv
Suatu kebijaksanaan khalifah abu bakar yang sangat efektif sekali, dan yang para ahli barat pada masa kemudian dinilai ialah kemampuannya memelingkan perhatian suku-suku arab yang baharu menghadapu parut-parut luka sedemikian dalam, sebabnya sengketa di dalam sebelah dalam, ketika itu tujauan besar yang harus dihadapi denagan segala kesungguhan, yaitu menghadapi imperium Parsi dan imperium Roma.

Langkah itu, bermula dengan perintah kepada Panglima Khalid Ibn Walib supaya bergerak ke utara menuju lembah Mesopotamia. Kebijasanaan itu, lahirnya sangat fatal sekali kerana harus berhadapan dengan kuasa besar dewasa itu, yang sudah punya sejarah tua dan kecermelangan dan ketentaraannya sangat terlatih dengan peralatan-peralatan perang yang sangat moden pada masa itu. Akan tetapi, abu bakar yang beroleh panggilan al shiddiq itu. sangat percaya sekali akan sabda nabi besar Muhammad yang sewaktu perutusan dari Ctesipton pulang yang berkata:
“Kerajaanya akan koyak-koyak ditangan kamu”Apalagi factor politik dan situasi militer dalam wilayah Parsi dewasa itu, masih mengukuhkan tekad khalifah abu bakar.

  GERAKAN BERMULAANv
Gerakan bermula lembah Mesopotamia itu bermula timbul dari Panglima mutsanna ibn haritsa al syaibani, seorang panglima muda yang ikot dalam gerakan panglima allak ibn al hadh-rami menundukkan kaum Riddat dalam wilayah Bahrain. Ia memohonkan izin dari khalifah abu bakar.
Khalifah abu bakar membentuk ebuah pasukan lagi di bawh pimpinan panglima iyyadh dengan tujuan banteng dumat yang terletak di lembah eurpan. Tujuan terakhir pasukan itu ialah kerajaan Hira. Pasukan kekuatan terdiri 18000 orang, termasuk pasukan panglima mutsa a, baginya lawan pada Bandar tua ululla tu. Bandar tua itu dipertahankan oleh pasukan parsi di bawah pimpinan panglima Maz, seorang bangsawan tertua Parsi.

  BENTENG WANITA DAN LELAKIv
Benteng wanita dan lelaki adalah dua buah pembentangan pada Bandar Basrah yang harus dihadapi oleh pasukan islam yang bergerak di Bandar ubulla.
Sementara itu, panglima Mutsanna denagan pasukannya itu mengepung kedua banteng itu sekali melancarkan serbuan. Menjelang akhir Muharram dapat kedua perbentengan itu dikuasai dan perlawanan patah kerana tida beroleh bantuan. Semenjak itu, Bandar Basrah berada dalam tangan islam. Basrah pada masa itu, masih merupakan Bandar dagang yang tiada bererti kerana kedudukannya dikalahkan oleh Bandar Ubulla. Basrah beroleh kedudukan sebagai Bandar dagang yang teramat penting sepanjang zaman tengah.

  Pertempuran di allaisv
Bulan safar telah mengantikan bulan Rabiul awal. Bulan ini mencatatkan kejadian besar iaitu pertempuran di Allias, suatu tempat di pinggir sungai.
Pertempyran itu berpangal pada peristiwa Wajlah. Pecahan dani Bakri bani wail berdiam diri seajk sekian lamanya di lembah Mesopotamia itu menganut agama nasrani sebagai mana jual halnya pecahan dari keluarga-keluarga Arab lainnya. Mereka itu banyak gugurnya dalam pertempyran di Waljah. Hal ini membangkitkan rangsangan kepada suku Bani bakri dan suku bani ajjal di situ. Mereka mengumpul kekuatan baru dan berku, pul di Allias di bawah pimpinan Panglima Abdul Aswad. Mereka pown memohon balabantuan dari Khoso segera menberikan perintah kepada panglima supaya membentuk pasukan baru dan maju ke Allais. Tempat penusatan kekuatan itu bermula di sebelah selatan. Perutusan dan perundangan gagal terhadap salah satu antara tiga tuntutan yang diajukan Panglima Khalid. Di dalam perang tanding yang diadakan oleh kedua pihak berhasil menwaskan lawannnya. iatu Pnglima malik. Sebagai akibatnya pecahlah pertempuran dahyat yaitun berbanding dengan pertempuran sebelum ini.

Pasukan gabungan arab itu hancur binasa. Sejarah mencatatkan korban pihak lawan berjumlah 700000 jiwa sehinga sekitar ALLAIS itu dan sungai eurhrate merah oleh darah. Peristiwa yang dahsyat itu diabadikan oleh penyair abu makram.

Berita kemenangan itu bersetar seperlima dari harta rampasan perang yang demikain besar jumlahnya disampaikan kepada khalifar abu bakar di Madinah dibawa oleh perutusan yang dipimpin oleh panglima Jindal. Sejarah mencatakan tentang khalifah abu bakar menyambut kemenangan di lembah Mesopotamia itu dengan suatu ucapan berbunyi “ ajazat al nisak ay-yakidna mitsla Khalid” bermakna tiada mampu wanita-wanita lainnya akan melahirkan putera serupa Khalid.
RIWAYAT HIDUP ABU BAKAR
  KEMANGAKATAN ABU BAKARv
Khalifah abu bakar meninggal tanggal 23 jamadil akhir bersamaan dengan bulan ogos, di dalam usianya 63 tahun. dan masa pemerintahannya dua tahun tigaa bulan tiga belas hari. ia dikebumikan pada bekas rumah puterinya Aisyah binti abu bakar di samping makam nabi Muhammad.
Dalam masa pemerintahannya yang singkat itu telah Berjaya mamadamkan permusuhan kaum riddat yang demikain luasnya. Lalu memulihkan kembali ketertibaan dan keamanan di seluruh semenanjung Aarbia. Selanjungnya membebaskan lembah Mesopotaamia yang dialami suku-suku arab itu dari kekuasaan Imperium Parsi yang berkian abad lamanya, Pada saat mangkatnya pasukan islam berikhtiar membebaskan wilayah Syam yang dialami suku-suku arab itu dari domonasi imperium roma yang telah berkian abad.
Jasanya yang lebih besar lagi. dalam masa pemerintahannya itu, guna kepentngan agama islam selanjutnya ialah memerintahkan mengumpulkan nashkas-nashkah cacatan setipa ayat al-quran dan di simpan di AL-KHATTAB. yakni para penulis yang pernah ditunju Nabi BesaR Muhamad pada amsa hidupnya lalu menyimpan keseluruhan nashkas cactan itu di rumah janda Nabi Muhammad yakni Hafsah puteri umar ibn khattab supaya dirawat setiasa dengan baik. Kumpulan itu terdiri atas perhimpunan perkamen, himpunanpelepah tamar yang diraut dan dikeringkan dan disusun dengan apikdan juga lembaran-lembaran sutera maupun katun.

  RIWAYAT HIDUP ABU BAKARv
Abu bakar ibn utsman dan bapanya itu telah lebih terkenal dengan panggilan Abu Khafas lahir pada tahun 573 masihi. Jdi lebih muda 3 tahun dari Nabi besar Muhammad.
Sewaktu Nabi Muhammad diangkt menjadi Rasul dengan kedatangan wahyu pertama di dalam Gua Hira dan 3 tahun kemudiannnya beroleh pemerintahan untuk menjalankan dakwah secara terbuka maka Abu Bakar
Bersama ibunya Salma termasuk mukmin yang petama di luar dan bapanya utsman pada masa belakangan memeluk islam.
Salasilah keturunan berjumpa dengan sasilah keturunan nabi Muhammad pada seorang moyang iatu MURRA, Ia termasuk sukubesar Kurais tetapi dari belahan Bani Taim.
Abu Bakar itu sebutan panggilan dirinya bermakna bapak si upik. Nmanya yang sebenaranya ialah ABDULLAH IBN UTHSMAN.
Sewaktu berlangsungnya peristiwa Israk yakni keberangkatan Nabi Besar Muhammad dalam satu malam saja pulang pergi dan hal itu, dibohongi pembesar-pembesat Kurais dengan sangat sengit sekali. Maka Abu Bakaar membenarkan dengan yakni dan pasti. Semenjak itu, sebutan bagi dirinya ditambah Nabi Besar Muhammad dengan AL-SHIDDIQ.


------------------------------------------------------
Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau 
PERLIS
MALAYSIA

013-4006206
04-9882701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
http://abdazizharjin.blogspot.com