99 Ilmuan Muslim Perintis Sains Moden
DISEDIAKAN OLEH
NUR DIYANA BT ZAINUDDIN 2011367969 BMD2Cc

DISEDIAKAN UNTUK 
USTAZ ABD AZIZ BIN HARJIN
PENSYARAH  PENDIDIKAN ISLAM

PROGRAM :
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN

TARIKH HANTAR :
12 SEPTEMBER 2012

99 ILMUWAN MUSLIM PERINTIS SAINS MODEN

PENERBIT BUKU : AL-HIDAYAH HOUSE OF PUBLISHER SDN BHD
DICETAK : AR-RISALAH PRODUCT SDN BHD
ALIH BAHASA : NURUL HANIM ABDULLAH
DISEMAK OLEH : DR MOHD PHUZI USOP

PENDAHULUAN

Buku ini menceritakan tentang 99 ilmuwan islam dalam bidang sains dan teknologi. Para ilmuwan Islam ternyata memiliki jasa besar dalam merintis sains moden. Sesungguhnya dunia barat terhutang budi pada peradaban Islam awal terutama dalam perkembangan seni, budaya dan terutamanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pencapaian yang tinggi dalam tersebut menunjukkan betapa masyarakat muslim telah mencapai peradaban yang amat tinggi pada abad pertengahan.

HURAIAN

· AL-HASSAN IBN AL- HAYTHAM, PENGASAS ILMU OPTIK DAN AHLIFIZIK
 - Selama lebih dari 500 tahun, kitab optik terus bertahan sebagai buku paling penting dalam ilmu optik. Pada tahun 1572, karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Opticae Thesaurus.

· JABIR IBNU HAYYAN, SANG PERINTIS TEORI MOLEKUL
 - Nama Jabnir melonjak sebagai ahli kimia setelah dia menampilkan kaedah kajian kimia yang telah ditemuinya, yang sehingga menempatkannya sebagai tokoh perintis empirisme sebagai satu metodologi ilmiah.
Dialah ilmuwan pertama yang menggunakan kaedah ilmiah dalam aktivitinya dalam bidang kimia, yang kemudian dikembangkan menjadi ilmu kimia seperti yang kita ketahui sekarang ini.


· AL-KHAWARIZMI, PENGASAS ALOGARITMA
- Beliau merupakan salah seorang ilmuwan paling besar yang pernah hidup dengan tulisan yang amat berpengaruh pada zamannya.
Teori algebra juga adalah penemuan dan buah fikiran Al-Khawarizmi. Nama algebra sendiri diambil dari bukunya yang terkenal dengan judul Al Jabr Wa Al Muqabilah.
Universiti di Eropah masih menggunakan buku karya Al-Khawarizmi sebagai panduan dan buku teks wajib untuk mahasiswanya sehingga pertengahan abad ke-16.· ABU KAMIL SYUJA, PAKAR PERSAMAAN BILANGAN
 - Ibnu Shuja termasuk salah seorang ahli matematik mulim yang paling besar pada Abad pertengahan dan telah memberikan pengaruh yang bukan sedikit pada perkembangan algebra di Eropah.
- Tulisannya mengenai geomatri Barat, terutamanya huraian algebraik beliau mengenai soal geometrik.


· Al-FARGHANI, PERINTIS ASTRONOMI MODEN
 - Al-Farghani memang mengambil teori atronomi Ptolemeus, namun dia kemudian mengembangkannya lebih lanjut sehingga akhirnya dia mampu membentuk teorinya sendiri.
- Tidak hairanlah, jika kemudian buku karya al-Farghani itu mendapat tindak balas yang positif, bukan hanya dari golongan ilmuwan muslim, juga ilmuwan bukan muslim.

· AL-BATTANI, PERINTIS ILMU KEDUDUKAN BINTANG

- La Lande, seorang ahli astronomi Perancis, bahkan pernah mengatakan bahawa Al-Battani adalah salah seorang dari dua puluh ahli besar astronomidalam sejarah peradaban manusia. Al-Battani adalah orang yang pertama sekali menggunakan Ilmu Ukur Ruang (sterometri) untuk menentukan bintang di langit.

- Bahkan menurut beberapa sumber, dia adalah orang yang pertama sekali memasukkan istilah “sinus” (sin) dan “consinus” (cos) dalam ilmu pasti. Dia menggunakan istilah sin dan cos untuk menggantikan kebiasaan orang Yunani yang sebelum itu menggunakan hypotenus (projektum atau sisi condong) untuk kiraan pada rumus pythagoras segitiga sesiku.

· THABIT BIN QURRAH, AHLI GEOMETRI DAN ASTRONOMI - Dalam ilmu mekanikal, dia adalah seorang pengasas ilmu statik (ilmu keseimbangan). Dalam bidang kajian luar angkasa, sejarah mencatatnya sebagai salah seorang tokoh pencipta paling awal dari sistem suria Ptolemeus.

· AL-KHAZIN, PERINTIS KAJIAN TENTANG UDARA (ANGKASA) - Dia berpendapat bahawa udara mempunyai kekuatan yang dapat mendorong seperti air. Berat suatu benda atau tubuh yang melayang di udara akan berkurangan dari berat yang sebenarnya ketika ia dibumi. Hasil analisisnya inilah yang kemudian mengilhamkan penemuan dan ciptaan barometer atau alat pengukur tekanan udara.

· AL-JAZARI, BAPA KEILMUAN TEKNIK MODEN - Dalam kitab karangannya, dia begitu terperinci dalam memaparkan berbagai arahan untuk mereka cipta, memasang dan membuat mesin penemuannya. Para ilmuwan barat mengakui bahawa ahli teknik yang seorang ini memiliki pengaruh yang amat besar dalam perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Beliau juga mendapat gelaran sebagai Bapa Teknik Moden hasil penemuannya yang banyak mempengaruhi rekabentuk mesin moden pada masa ini.

· ABUAL-WAFA’AL BOUZAJANI, PENGASAS RUMUS UMUM SINUS
- Karya tersebut menjadi asas penting bagi perkembangan ilmu teknikal yang pernah dikembangkan oleh para Ilmuwan Yunani. Diamping itu, karyanya juga memberikan sumbangan bermakna dengan munculnya kiraan perbezaan (hisabul tafadhul) dan kiraan secara pengamiran (hisabul takamul).
- Untuk menghormati pengabadian dan dedikasinya dalam mengembangkan astronomi, namanya pun diabadikan sebagai slah satu nama kawah dibulan.

· ZAKARIYYA AL-RAZI, PERINTIS PERUBATAN ISLAM
- Dalam salah satu karyanya, al-Razi memberikan maklumat yang amat menarik perhatian para pengkaji iaitu tentang small pox (penyakit cacar). Beliau juga adalah orang yang pertama kali berjaya mengkategorikan penyakit cacar menjadi cacar air (variola) dan cacar merah (rougella).


· AL-KAZWINI, SANG PERINTIS ILMU GEOGRAFI SECARA SISTEMATIK
- Penghargaannya yang tinggi pada bumi dan ruang angkasa menjadikan beberapa ilmuwan Arab moden sering menilai dan membandingkannya dengan Herodotus. Bahkan, beberapa tokoh menyatakan al-Kazwini jauh mengungguli sarjana Abad Pertangahan lain.· ABBAS BIN FIRNAS, PENGASAS KAPAL TERBANG
- Ibnu Firnas merupakan ilmuwan yang amat bersemangat dlama melakukan kajian ilmiah.
- Dia bahkan disebut-sebut sebagai orang pertama yang berusaha melakukan eksperimen penerbangan diudara.
- Sejarah juga mencatat Abbas Ibnu Firnas sebagai orang pertama didunia yang pernah melakukan kajian pernebangan terkawal.

· ALI MUSTAFA MUSYARRAFAH, PENGASAS ILMU FIZIK TEORI MODEN
- Sebahagian buku-buku besar tersebut mengandungi ulasan ilmiah Ali Mustafa dari berbagai sudut pandangan.
- Melalui bukunya inilah Ali Mustafa dianggap sebagai pengasas moden bagi ilmu fizik teori.

· IBNU SAFFAR, PERINTIS ASTRONOMI MODEN
- Pemerhatian yang dilakukan oleh Ibnu Saffar begitu teliti dan banyak menjadikan kajian bagi para ilmuwan Barat.
- Karyanya banyak digunakan sebagai panduan dalam mengembangkan ilmu astronomi dan buku rujukan ilmiah pada masanya.

· JABIR BIN AFLAH, PEMBINA PLANETARIUM PERTAMA
- Jabir bin Aflah juga merupakan orang yang mencipta Globe yang menggambarkan kedudukan garisan khatulistiwa dan garis solstis matahari untuk mengukur kedudukan objek langit.


· AL-IDRISI, PENCIPTA GLOBE PERTAMA
- Al-Idrisi adalah seorang pensyarah ilmu Geografi pada orang eropahdan masih sentiasa dianggap ebagai seorang guru besar di eropah selama tiga abad hasil peta dunia pertama yang telah dibuatnya.
- Al-Idrisi dikenali masyarakat Barat sebagai seorang ahli geografi yang telah membuat globe awal.
- Buku al-Idrisi lain yang berjudul Nuzhat al-Mushtaq fi ikhtiraq al-Afat (kemudahan untuk orang yang mahu melakukan perjalanan melampaui berbagai iklim)menjadi sebuah enskilopedia yang mengandungi peta yang digambarkan secara terperinci dan mempunyai maklumat lengkap dari negara eropah.


· ABU UBAYD AL-BAKRI, AHLI GEOGRAFI DAN SEJARAH ISLAM
- Karya Abu Ubayd telah berperanan besar dalam perkembangan ilmu geografi kerana menggambarkan gambar dan peta dengan teliti terutamanya maklumat tentang geografi sejarah dunia Islam pada abad pertengahan.

· AL-KHARKI, AHLI TEORI BILANGAN
- Dia telah berjasa dalam perkembangan ilmu matematik dengan menyumbangkan sejumlah lambang dan rumus untuk angka kuasa 1, 2, dan 3 dari angka asli.
- Risalahnya mengenai algebra, walaupun tetap menunjukkan adanya pengaruh dari Diophantus, dianggap sebagau salah satu karya algebra yang agung di kalangan ahli matematik muslim.

· IBNU IRAK, MENEMUI KAEDAH MENENTUKAN APOGI
- Ibnu Irak juga dipuji kerana kaedah penemuanya dalam menentukan apogi (titik paling jauh peredaran suatu benda langit pada bumi) matahari iaitu dari tiga titik yang sentiasa berubah-ubah pada ekliptik (orbit dimana matahari kelihatan bergerak).

· AL-BITRUJ, ILMUWAN YANG MEMPERKENALKAN “TEORI GERAKAN SPIRAL”
- Dalam bukunya, teori Fizik planet, dia cuba memperbaiki kesalahan ptolomeus dengan memberikan keterangan yang lebih baik tentang pergerakan planet.


· AL-KHARAKI, AHLI KOSMOGRAFI
- Dalam bukunya ini, terdapat juga satu dekripsi tentang lima lautan yang menegaskan bahawa Laut Atlantik dihubungkan dengan Laut Baltik.


· IBNU MASAWAYH, PENGASAS FARMASI DAN DIET
- Sebagai seorang ahli fizik, dia amat memahami sifat semulajadi berbagai tanaman yang dapat digunakan untuk rawatan melalui metodologi empirikal dan analogi.
- Penemuannya yang amat terkenal adalah kaedah “diet” sebagai kaedah rawatan tanpa ubat, sebagaimana terdapat dalam bukunya yang berjudul Al-Mushajjar al-Kabir.


· IBNU SINA, DOKTOR PALING HEBAT DALAM SEJARAH ISLAM
- Beliau adalah seorang tokoh paling besar sepanjang zaman, seorang genius yang mahir dalam berbagai cabang ilmu dan pakar perubatanpaling hebat dalam sejarah islam.
- Namanya menjadi terkenal setelah menulis buku Qanun fi al-Thibb (canon of medicine).
- Buku ini dianggap sebagai “kitab suci”ilmu perubatan dunia dan pernah menguasai kaedah rawatan di Eropah selama lebih kurang 500 tahun.
- Sehingga kini, kitab Qanun masih menjadi rujukan para pakar untuk penyelidikan ilmu anatomi keranabuku ini mampu menjelaskan deskripsi secara grafik mahupun penjelasan terperinci mengenai sklera, kornea, koroid, iris, retina, lensa, urat saraf juga tentang optic chiasma.

· UMAR KHAYYAM, MEMPERKENALKAN PERSAMAAN LINEAR
- Khayyam mengira masa satu tahun terdiri daripada 365. 24219858156 hari.
- Kiraan Khayyam ini amat dikagumi oleh para ilmuwan lain kerana Khayyam mampu menghasilkan kiraan dengan tahap ketepatan yang tinggi.
- Hasil kiraan yang dilakukan pada masa sesudahnya.

· QADI ZADA AL-RUMI, SAINTIS GENIUS ARITMETIK
- Bersama seorang ahli astronomi sekaligus Sultan Timurid, Ulugh Beg, al-Rumi mendirikan sebuah Planetarium inilah yang menjadikan satu bukti sejarah kewujudan sebuah pusat kajian astronomi paling megah sepanjang sejarah Islam.
- Menurut seorang ahli sejarah sains bernama Krisciunas, planeterium yang dibina Ulugh Beg paling megah di antara tempat mengamati objek angkasa lain yang dimiliki oleh peradaban Islam.· AL-FARISI, PAKAR OPTIK DAN TEORI ANGKA
- Sesuatu yang paling memberikan kesan dari karyanya dan juga karya al-Haytham, adalah pendekatannya melalui eksperimen ilmiah dengan penerangan yang menggunakan teori matematik.
- Dalam karyanya, al-Farisi juga menjelaskan tentang warna pelangi.
- Dia telah memberi inspirasi pada masyarakat fizik moden tentang cara membentuk warna.

· ABU KHAYR, PAKAR TUMBUH-TUMBUAHAN DAN ILMU PERTANIAN
- Abu Khayr juga dikenali sebagai seorang doktor yang menyusun kamus ubat-ubatan, yang di dalamnya dia membahagikan ubat-ubatan kepada ubat-ubatan yang keras dan ringan.

· IBNU AL-BAITAR, AHLI BOTANI DAN RAWATAN HERBA
- Buku Ibnu Baithar ini kemudian menjadi rujukan penting dalam ilmu botani pada Abad Pertengahan.
- Sumbangan al-Baitar tersebut merupakan hasil pengamatan, kajian serta pengklasifikasian yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun.
- Dan hasil lelah payahnya itu terbukti amat berpengaruh pada perkembangan ilmu botani dan perubatan, baik di Eropah mahupun Asia kemudian.

· IBNU YUNUS, PENCIPTA PENDULUM
- Pendulum karyanya dia hasilkan lebih kurang enam ratus tahun lebih awal dibandingkan dengan Galileo Galilie (1564-1642M) yang selama ini dianggap sebagai pencipta alat bandul (pendulum).
- Pendulum ini digunakan untuk keperluan astronomi.

· AL-BIRUNI, MEMPERKENALKAN MENGUKUR GEODETIK
- Al-Biruni memperkenalkan ukuran geodetik serta menentukan dengan teliti dan cermat koordinat dari banyak tempat.
- AL –Biruni jugalah yang berjasa dalam menetapkan arah kiblat dengan bantuan ilmu astronomi dan matematik, serta turut serta dalam usaha mengukur jarak ukur lilit bumi.
- Dia mempunyai rumus untuk mengukur kiraan panjangnya ukur lilit bumi. Dia mempunyai rumus untuk mengukur kiraan panjangnya ukur lilit bumi, yang mana para ilmuwan Barat namakan sebagai Kaedah Al-Biruni.
- Berbagai kajian al-Biruni yang merangkumi semua cabang ilmu yang ada pada masa itu menjadikan ramai ahli sejarah menganggapnya bukan sahaja sebagai seorang ilmuwan muslim paling besar pada abad pertengahan, tetapi juga sebagai seorang ilmuwan paling besar sepanjang masa.


· AL-KHAZINI PENGASAS TEORI GRAVITI
- Seorang ahli ahli astronomi atau lebih kursus lagi, seorang ahli meteorologiyang juga menjadi doktor ternama yang hidup pada awal abad kedua belas di Paris dan sering digelar sebagai “ahli fizik terbesar sepanjang sejarah”.

· ISMAIL FASYA AL-FALAKI, AHLI METEOROLOGI
- Ismail al-Faliki dianggap sebagai seorang ilmuwan arab paling besar dalam ilmu astronomi moden dan telah menulis sebilangan buku yang digunakan sebagai rujukan ilmu astronomi dan geodesi (cabang ilmu geologi yang memepelajari ukuran dan bentuk bumi) sehingga sekarang.


* AL-DINAWARI, BAPA BOTANI ISLAM
- Toufic Fahd (1996), dlama bukunya yang bertajuk Botany dan Agriculture menobatkan ad-Dinawari sebagai pengasas botani atau ilmu tumbuh-tumbuhan dari dunia islam.


* ABU QASIM AZ-ZAHRAWI, PENGASAS PEMBEDAHAN PLASTIK YANG PERTAMA
- Az-Zahrawi juga mencipta sebilangan alat bantu pembedahan.
- Terdapat tiga kumpulan alat yang diciptanya iaitu laat untuk membedah bahagian dalam telinga, alat untuk memeriksa bahagian dalam saluran kencing dan alat untuk membuang sel asing dalam kerongkong.

* IBNU JULJUL, PAKAR KAEDAH RAWATAN
- Selama menjadi doktor dia mencurahkan semua pengalaman dan kajianya dalam buku yang ditulisnya.
- Setiap hasil kajianya didalam dunia perubtan sentiasa dia rakam melalui tulisan yang kemudian amat terkenal di Arab dan Sepanyol Andalusia.

* AL-MUQADDASI, PENULIS BIDANG GEOGRAFI
- Kemampuannya juga telah banyak diakaui oleh para ilmuwan dunia sebagai slah seorang pelopor perkembangan ilmu geografi di dunia barat.
- Cara kajianya tentang suatu wilayah banyak memberi inspirasi para ahli geografi setelahnya.


* AD-DAMIRI, DOKTOR HAIWAN PALING HEBAT DARI DUNIA ISLAM
- Kemahsyuranya sebagai penulis pada karyanya Hayat al-Hayawan al-Kubra – sebuah ensiklopedia bagi para ahli zoologi yang juga merupakan buku ilmu mengenai haiwan yang terbaik pada masa itu.
- Kitab ini bukan hanya sekadar satu ringkasan mengenai binatang yang ada wilayah Arab, tetapi juga merupakan sebuah gedung cerita rakyat muslim.

* SAMUEL AL-MAGRIBI, MEMPERKENALKAN ASAS BILANGAN NEGATIF
- Samuel al-Magribi termasuk ilmuwan yang amat cemerlang dan disegani kerana pada usia yang masih muda, dia sudah menjadi pakar matematik dan menguasai ilmu perubatan.
- Jasanya yang amat besar adalah memperkenalkan asas bilangan negatif dan persamaanya.

* NASIRUDDIN AL-THUSI, PENGASAS TEROPONG BINTANG TERBESAR
- Nasiruddin al-Thusi kononya juga memberi ilham pada Copernicus untuk mengajukan teori bahawa matahari adalah pusat sistem suria (teori heliosentris) menggantikan teori bumi sebagai pusat alam raya (teori geosentrik) dari Ptolomeus.* AL – KHALILI PENGASAS ASTRONOMI MODEN
- Para ilmuwan moden mengenali kehebatan al-Khalili sebagaimana mereka mengenali ilmuwan besar dari barat seperti Copernicus dan Galileo, yang meletakkan asas ilmu astronomi moden.

* NAJMUDDIN AL-MISHRI PAKAR JADUAL BINTANG
- Ini bermakna bahawa jadual yang dibuat oleh al-Misri merupakan jadual yang boleh digunakan oleh seluruh penduduk dunia.

* ABU AL-HASAN AN-NAHWI, AHLI BIOLOGI DAN ZOOLOGI
- Ketika membahaskan tentang manusia, an-Nahwi secara khusus mengkaji masalah kehamilan, melahirkan anak dan menyusui anak.
- Selain itu, an-Nahwi juga membahaskan penyakit tulang, kulit, tentang jumpuh, angin ahmar dan kolera lengkap dengan gejalanya.

* AL-JAHIZ, PENGASAS TEORI MENGENAI EMBRIO
- Didalam kitab ini dapat ditemui teori embrio mengenai evolusi spesis, pengaruh iklim dan psikologi haiwan yang baru diperkembangkan lebih lanjut pada abad kesembilan belas.

* HABASY AL-MARWAZI, PERINTIS MENERAPKAN FUNGSI TRIGONOMETRI DALAM ASTRONOMI
- Tidak perlu disangsikan lagi bahawa Habasy memiliki kemampuan dan bahkan penguasaan yang sempurna dalam fungsi trigonometri (sinus, kosinus, tangen, kotangen, versin serta penerapannya dalam astronomi.

* ABDUL RAHMAN AS-SUFI, PEMBUAT KATALOG BINTANG
- Katalog bintang tersebut merupakan atlas bintang pertama yang menyentuh tentang nebula pada rasi Andromeda dan merupakan atlas bintang yang amat penting bahkan sehingga masa kini kerana atlas ini menyatakan perubahan yang dialami oleh sebilangan bintang utama dalam magnitudnya selama sepuluh abad.

* ABU MANSUR AL-BAGHDADI, MEMPERKENALKAN PRINSIP ASAS ARITMETIK
- Tulisanya masih terus dicari-cari di berbagai muzium dan perpustakaan lama.

* AL-KALASADI, PERINTIS NOTASI
PECAHAN MODEN
- Dalam masalah mengenai notasi bilangan pecahan, al-Kalasadi adalah orang pertama yang menggunakan simbol pecahan yang kini digunakan secara luas.* AL-KARAJI, PAKAR MESIN MENGGUNAKAN KUASA AIR
- Karyanya yang begitu hebat dalam bidang matematik masih diakaui sehingga hari ini ialah satu teori mengenai jadual koefisien binomial (dalam pembentukan hukum dan meluaskan bentuk)

* AL-KASYI, AHLI ASTRONOMI MUSLIM KELAS DUNIA
- Prestasi gemilang al-Kashi adalah menetapkan asas (kunci aritmetik) yang merupakan penemuan ilmiah yang paling penting dalam ilmu matematik pada abad moden.

* IBNU RUSTA, PAKAR GEOGRAFI DAN ATRONOMI
- Dalam bukunya, Ibnu Rusta menyatakan deskripsi tentang kota Mekah dan Madinah, tentang keajaiban didunia, tentang laut, sungai dan tujuh jenis iklim.

* AL-BALKHI, PAKAR GEOGRAFI DAN KESIHATAN JIWA
- Al-Balkhi berjaya menghubungkan hubungan antara penyakit dengan tubuh dan jiwa.
- Dia biasa menggunakan istilah al-Tibb al-Ruhani untuk menjelaskan kesihatan rohani dan kesiahatan psikologi.

* IBNU JAZLA DOKTOR DAN PAKAR RAWATAN DENGAN KAEDAH DIET
- Pakar perubatan yang seorang ini juga pernah cuba mengembangkan kaedah rawatan dengan cara diet untuk mencegah penyakit.


* IBN RUSHYD, DOKTOR PERINTIS HISTOLOGI
- Dalam dunia ilmu pengetahuan, Ibnu rusyd dikenali sebagai seorang perintis ilmu rangkaian tubuh (histology).
- Dia juga berjasa benar dalam bidang kajian pembuluh darah, serta penyakit cacar.

* AT-TAMIMI, DOKTOR DAN AHLI FARMASI MUSLIM KENAMAAN
- Pada bahagian inilah, beliau menunjukkan kecnderunganya bahawa bentuk bumi itu adalah bulat dan bukan mendatar.
- Pada setiap kutubnya, terdapat daya tarik-menarik seperti halnya yang berlaku pada magnet.


* ABU MA’SHAR AL-BALKHI, PAKAR ASTROLOGI TERMUKA
- Tycho Brahe dalam bukunya “progymnastica’ menyebut Abu Ma’shar sebagai saintis paling awal yang menyanggah pendapat Aristotle yang menyatakan bahawa dia telah mengamati komet di angkasa planet zuhrah.* AL-KHUYANDI, PENGASAS KAEDAH SINUS
- Rumusan al-Khuyandi tersebut dikembangkan berabad-abad kemudian di Eropah, termasuk oleh ilmuwan Barat bernama Piere De fermat.
- Beliau juga memberi sumbangan pada munculnya teori matematik moden.


* AL-JILDAKI, PAKAR GELOMBANG UDARA
- Beliau terkenal kerana pernah mengadakan kajian tentang suara dan membahagikan suara sesuai dengan volume dan tahapnya serta menafsirkan pemindahan suara dengan pergerakan gelombang udara.

* AS-SAMARQANDI, DOKTOR PAKAR MENYEDIAKAN UBAT
- Dia menjelaskan beberapa sebab dan pentingnya penyediaan ubat-ubatan, serta cara menimbang atau mengukur peratusan dari setiap ubat dan bahan-bahan yang digunakan untuk menyediakan ubat.
* ABDUL LATIEF AL-BAGHDADI, PAKAR ANATOMI MASYHUR DARI MESIR
- Abdul Latief al-Baghdadi disebut sebagai pakar anatomi pertama yang berjaya memberikan deskripsi lengkap dan tepat tentang tengkorak kepala manusia dan tulang muka, termasuk tulang rahang bawah.

* TAQI AL-DIN, PENCIPTA SEXTANT
- Adapun penemuanya yang amat terkenal adalah sextant (mushabbaha bi’l mana-tiq), sebuah alat yang digunakan untuk mengukur jarak antara bintang.

* BAHAUDDIN AL-AMILI, PAKAR HIDROLOGI DAN MATEMATIK
- Al-Amili menerangkan tentang cara mengetahui angka(x) dalam ilmu algebra dan sebagainya.

* ABI MAHASIN, PERINTIS PERUBATAN MATA
- Buku-bukunya terkenal didunia Arab dan banyak dijadikan rujukan oleh para doktor mata pada masa itu.
- Bukan hanya di dunia Arab, karya Mahasin juga menjadi rujukan bagi para doktor di Eropah, terutamanya dalam perkembangan lebih lanjut bidang Opthalmologi kemudian.

* IBNU NAFIS, PERINTIS FISIOLOGI PEREDARAN DARAH
- Ibnu Nafis menyatakan bahawa nutrisi bagi jantung diambil dari pembuluh darah yang melalui dinding jantung.
- Juga menambah teorinya yang terkenal mengenai sistem peredaran darah iaitu The Lesser or Pulmonory Circulation of The Blood atau peredaran darah pada paru-paru dan tubuh bahagian bawah.

* ABU ZAYD HUNAIN IBN ISHAQ AL-IBADI PAKAR FARMAKOLOGI DARI ABAD KESEMBILAN MASIHI
- Ibnu hunain juga memberi pendapat Galen melalui buku khusus mengenai rawatanorgan mata berjudul Ten treatises on the Eye termasuk memberikan komposisi dan cara rawatan penyakit mata.

* AL-KINDI PENGASAS TEORI RELATIVITI
- Lebih kurang 1100 tahun sebelum Einstein mengasakan teori relativitinya, seorang ilmuwan muslim bernama al-Khindi telah meletakkan asas teori relativiti.
- Al-Kindi adalah salah seorang dari 12 pemikir paling besar pada Abad Pertengahan.
- Al-Kindi juga disebut-sebut sebagai manusia terbaik pada zamanya kerana begitu berbagainya ilmu pengetahuan yang dia kuasai.

* IBNU JAZZAR, DOKTOR PENULIS RAWATAN SELURUH TUBUH
- Tidak hairan lagi, karya Ibnu al-Jazzar pun menjadi salah satu buku rujukan perubatan yang amat berpengaruh bagi peradaban Eropah pada Abad Pertengahan.

* ABU MARWAH IBNU ZUHR, PAKAR PARASITOLOGI
- Selama hidupnya, beliau masyhur sebagai seorang doktor yang dipercayai dan sering digelar sebagai Bapa ilmu bedah Eksprimental.

* IBNU WAHSYIAH PAKAR PERTANIAN PADANG PASIR
- Merupakan ahli kimia yang masyhur pada bad ketiga hijrah atau abad kesembilan dan dikenali sebagai ibnu wahsyiah.

* AL-HASSAR, PAKAR ANGKA DAN PECAHAN
- Riwayat hidupnya memang tidak ditulis dalam sejarah namun yang jelas dia adlalah seorang ahli matematik yang mengabdikan dirinya di Kota Sebta, Wilayah magrib, Afrika Utara.

* IBNU BAJJAH, AHLI HUKUM GERAKAN DALAM FIZIK
- Ibnu bajjah adalah falsafah muslim pertama yang memisahkan antara agama dan falsafah.
- Walau demikian, perkara ini tidak bermakna bahawa ibnu bajjah menolak agama, jelas dia menempatkan agama sebagai sesuatu yang dapat difahami secara rasioanal.

* AL-JAGHMINI, PAKAR ASTRONOMI SEKALIGUS DOKTOR KENAMAAN
- Beliau juga masyhur didalam dunia perubatan dengan berbagai hasil karya yang ditulis dalam bahasa Arab.

* DAUD AL-ANTHAKI PENGASAS KAJIAN TERAPI
- Kelebihan Daud al-Anthaki terletak pada kajian terapi sebagai kaedah rawatan. Dia mengenal pasti jenis ubat yang dapat digunakan untuk mengubati berbagai penyakit.

* AL-MARRAKUSHI, TOKOH YANG MEMPERKENALKAN BEBERAPA NOTASI MATEMATIK
- Al-Banna merupakn orang pertama yang menggunakan pecahan sebagai perbandingan antara dua angka.
- Beliau juga adalah orang pertama yang menggunakan ungkapan takwim dalam sebuah karya yang mengandungi data astronomi dan meteorologi.

* IBNU MUN’IM PAKAR GEOMETRI
- Dikenali sebagai pakar terbaik dalam ilmu geometri dan teori ilmu matematik.
- Walaupun sebenarnya dia adalah seorang doktor, namun dia lebih mengabiskan masa dengan ilmu matematik.

* ABU BARAKAT AL-BALADI, MENGANALISA RUANG VAKUM
- Bersama john Philopurus, dia menyanggah dan mampu membuktikkan kekeliruan ketepatan yang menjadikan kemungkinan adanya pergerakan dalam ruang vakum.

* AL-GHAFIKI, PAKAR PATOLOGI MATA
- Secara menyeluruhnya, boleh dikatakan bahawa Kitab al-Mursyid mampu membuat andaian konsep moden dalam bidang patologi mata, khususnya yang berkait rapat dengan sebab-sebab yang ditimbulkannya pada seluruh organisma.

* KHALID BIN YAZID, PENGKAJI POTTASIUM NITRAT DARI ABAD KETUJUH MASIHI
- Fakta sejarah menyatakan bahawa seorang ahli kimia muslim yang bernama Khalid bin Yazid sudah mengenali potasium nitrat (KNO3) pada abad ketujuh atau dua abad lebih dahulu dari bangsa Cina.

* AT-TIFASYI, PELOPOR ILMU GEOLOGI
- Beliau tergolong sebagai salah seorang ilmuwan dan pengasas pertama ilmu geologi.
- At-Tifasyi sendiri telah menetapkan asas ilmu geologi, terutamanya dalam kajian yang berhubungan dengan bahan logam dan batu batuan (mineralogi).

* ALI BIN ABBAS AL-MUJUSI, DOKTOR PAKAR BEDAH
- Kitab Adud al-Daulah, mempunyai peranan yang besar dalam memajukan ilmu perubatan, khususnya ilmu bedah. Buku tersebut pernah menjadi teks standard di sekolah perubatan selama beberapa tahun.


* AL-JURANJI, DOKTOR PENYUSUN ENSIKLOPEDIA PERUBATAN
- Disebabkan lengkapnya maklumat yang dipaparkan oleh kamusnya itu, dia sering digelar sebagai “bapa kamus”.

* AL-TABARI PAKAR PSIKOTERAPI
- Melalui kitab firdaus al-Hikmah yang ditulisnya pada abad kesembilan Masihi, dia telah mengembangkan psikoterapi untuk menyembuhkan pesakit yang mengalami gangguan jiwa.

* IBNU AL-KHATIB, DOKTOR PAKAR PENYAKIT SAMPAR
- Kemasyuhranya sebagai pakar perubatan banyak dikaitkan dengan peristiwa wabak yang pernah melanda eropah pada abad keempat belas.

* IBNU MAJID PERINTIS ILMU NAVIGASI ULUNG
- Selama hidupnya, Ibnu majid bahkan memperolehi reputasi sebagai seorang pakar navigasi di Laut Hindi. Dia juga dikenali sebagai pembuat kompas dengan 32arah mata angin.

* ABU NASR MANSUR, PAKAR MATEMATIK PENCIPTA HUKUM SINUS
- Dalam karyanya trigonometrinya, Abu Nasr Mansur menemui hukum sinus seperti berikut a=sin A / b=sin B / c=sin C

* IBNU HAWQAL PEMBUAT ATLAS ISLAM
- Surah Alardh yang disusunnya mampu menjelaskan dengan terperinci wilayah di Sepanyol muslim, Italy dan Sicily serta Tanah Romawi –istilah yang digunakan dunia muslim untuk menyatakan empayar Byzantium.

* AL-AMIDI PAHLAWAN GOLONGAN CACAT PENGLIHATAN
- Lebih kurang 600 tahun sebelum Braille muncul, peradaban Islam telah mempelopori lahirnya sistem tulisan bagi golongan cacat penglihatan.

* PIRI REIS PEMBUAT PETA GREENLAND
- Piri berjaya menampilkan sebuah peta dengan tahap ketepatan yang amat tinggi dalam soal menggambarkan jarak dan kedudukan antara benua didunia.
- Kedudukan benua Afrika dan Amerika dibuat sedemikian terperinci dan teliti termasuk memasukkan gambar Amerika Selatan.

* IBNU AWWAM AL-ASYBILI PAKAR PERTANIAN DARI ANDALUISIA
- Mengkaji banyak spesis tanaman dan berkecimpung dalam dunia pertanian.
- Salah satu hasil penanya adalah al-Fallahah al-Andalusiyah.

* ULUGH BEG PEMBINA PLANETARIUM PALING MEGAH DI DALAM DUNIA ISLAM
- Planetarium paling megah yang pernah dibina oleh para sarjana mulim adalah planetarium Ulugh Beg.

* IBNU AL-SHATIR MEROMBAK TEORI GEOSENTRIK
- Para ahli sejarah astronomi menemui fakta bahawa idea matematik dalam buku Copernicus yang berjudul De Revolutionibus memiliki persaman dengan sebuah buku yang pernah ditulis seratus tahun sebelum itu oleh seseorang ilmuwan muslim dari Arab yang bernama Ibnu Al-Shatir.

* IBNU AL-QUFF TOKOH YANG MENEMUI HUBUNGAN ANTARA JANTUNG DENGAN PEMBULUH DARAH
- Ibnu al-quff juga merupakan salah seorang diantara para ilmuwan muslim hebat yang telah berjaya menemui adanya hubungan antara jantung dengan sistem vaskular (pembunuh darah).

* AL-ZARQALI PENCIPTA JAM TOLEDO
- Dia bukan hanya mencipta peralatan astronomi yang dianggap canggih pada zamanya, namun juga sederet teori paling penting.
- Maka tidak hairanlah jika kemudian masyarakat astronomi moden mengabdikan namanya sebagai nama salah satu kawah di bulan.

* QOTB AL-DIN SHIRAZI DOKTOR TERKEMUKA PADA ABAD KETIGA BELAS MASIHI
- Telah menyumbangkan idea dan buah pemikirannya dalam bidang astronomi, matematik, perubatan, fizik, teori muzik dan tasawuf.

* IBNU SAHL PENGASAS HUKUM PEMBIASAAN CAHAYA
- Penemuan dalam hukum pembiasaan cahaya amat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan terutamanya dalam bidang optik.
- Sebelum para ilmuwan barat menemui fakta mengenai pembinaan cahaya, Ibnu sahl telah berjaya menyatakanya terlebih dahulu.

* ALI BIN ISA PAKAR RAWATAN PENYAKIT MATA
- Tazkiratul-Kahhaleen (catatan ahli mata), inilah buku terbaik dan paling lengkap yang ditulis pada abad kesepuluh Masihi yang mengupas mengenai berbagai penyakit mata.

* ABDUL MALIK BIN QURAIB AL-ASMA’I PAKAR ZOOLOGI
- Salah seorang ilmuwan pertama yang mempelajari mengenai anatomi manusia.

* AMMAR BIN ALI AL-MOSULI MEMPERKENALKAN PEMBEDAHAN KATARAK
- Dalam kitabnya yang terkenal itu mengupas lengkap mengenai anatomi mata serta berbagai penyakit mata, termasuk penjelasan mengenai enam kes pembedahan katarak dan satu kes radang urat saraf optik.


------------------------------------------------------
Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau 
PERLIS
MALAYSIA

013-4006206
04-9882701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
http://abdazizharjin.blogspot.com